A land in Shimo-Goryo

Shimogoryo, Furano, Hokkaido 076-0017, Japan

Land

¥5,500,000